Aanmaningen van incasso bureaus


Heel vervelend, vooral als het ten onrechte is. En dit komt de laatste tijd veelvuldig voor. Zorg dat uw administratie goed op orde is, zodat u achteraf altijd bewijs van betaling hebt, want soms krijgt men na één tot vijf jaar nog een aanmaning/herinnering van een openstaande rekening. En bewijs dan maar eens dat u betaald hebt. Met internetbankieren kan men niet altijd zover terugkijken.

Sinds 1 juli 2012 zijn de regels voor incasso’s als volgt:
Een bedrijf is verplicht na afloop van de betalingstermijn een herinnering te sturen, hiervoor mogen ze géén extra kosten in rekening brengen. U moet dan een redelijke termijn de tijd krijgen om alsnog te betalen. Men moet u op de hoogte brengen van de naderende incassokosten en de consequenties bij het uitblijven van betaling.

           Bankbiljetten

Incassobureau’s die bij consumenten onredelijk hoge incassokosten in rekening brengen zijn sinds 1 juli 2012 in overtreding.

Staffel normering buitengerechtelijke incassokosten
Hoofdsom:
De eerste €0 tot €2.500 – 15% incassokosten
De volgende €2.500 tot €5.000 – 10% incassokosten
De volgende €5.000 tot €10.000 – 5% incassokosten
De volgende €10.000 tot €190.000 – 1% incassokosten
Het meerdere vanaf €190.000 – 0,5% incassokosten met een maximum van
€ 6775

Er geldt een minimumbedrag van € 40.

Voordat u een aanmaning/herinnering betaalt, controleer altijd eerst of hij wel terecht is. Vaak zijn het de kleine bedragen die klakkeloos betaald worden zonder dat men checkt of het wel klopt.