Bijenlint in Wijdemeren

Wat een geweldig goed initiatief

      Bijenlint gemeente Wijdemeren

Afgelopen najaar legde de gemeente bijna 12 km aan bijenlint aan in de dorpen. Daar waar bollen zijn geplant hebben de inwoners al van dit prachtige bloemrijke lint kunnen genieten. Daar waar zaadmengsel is ingezaaid staat er nu een pracht aan bloemen. Wethouder Theo Reijn heeft op 16 april het Bijenlintconvenant ondertekend. Hiermee verplicht de gemeente zich waar mogelijk en nodig het maaibeleid aan te passen voor een bloemrijke berm. Ook kiest de gemeente bij (her)inrichten van bermen bij voorkeur voor een bloemrijke berm in plaats van gras. Daarnaast faciliteert de gemeente inwoners om bloemrijke bermen te creëren en worden geen bestrijdingsmiddelen gebruikt bij het verwijderen van onkruid.

Maar wat jammer nou dat sommigen zich geroepen voelen deze prachtige bloemen te gaan plukken. Moet daar nu ook weer een bordje bij met verboden deze bloemen te plukken. Wanneer je er wat van zegt krijg je nog een grote mond op de koop toe.

Bijen zijn enorm belangrijk voor onze voedselketen en daarmee ook voor de mens. Dit komt omdat bijen bloemen bestuiven, waardoor vruchten zich kunnen ontwikkelen. De bestuiving in de natuur en de landbouw dreigt onvoldoende te worden.
Als de bijen uitsterven, zullen met hen nog vele andere dieren sterven. Dit zal een enorme en onomkeerbare invloed hebben op de gehele voedselketen.

Koop uw bloemen bij de bloemenwinkel en laat de natuur met rust.