Boomkap beleid valt niet goed in Wijdemeren


Velen vinden dat er onterecht en te rigoureus gekapt wordt. Men vindt het een ware kaalslag. Overal steken boom stompen uit de grond.
Mooie gezonde bomen moeten plaatsmaken voor kleine miezerige exemplaren of er wordt niets terug geplant.
Men vindt dat we zuinig om moeten springen met ons groen en dat de gemeente te gemakkelijk kapvergunningen verleent.

Voor meer informatie over het bomenbeleidsplan kunt u terecht bij de heer Tijdgat, telefoon (035) 65 59 459. U kunt ook gebruik maken van het contactformulier op de website van de gemeente: http://www.wijdemeren.nl/bomen