Burgerparticipatie

Burgerparticipatie wil zeggen: inspelen op ideeŽn en denkkracht van inwoners.
De gemeente probeert steeds meer de band met de burger aan te halen.
Tegenwoordig voelen veel burgers zich betrokken bij het wel en wee van hun wijk of woonomgeving. Ze doen vrijwilligerswerk, organiseren schoonmaakacties in de straat, zetten een speelveldje op, beheren een buurtcentrum of onderhouden het groen voor hun deur. Ze nemen steeds vaker zelf het initiatief om de samenleving te verbeteren. Ze willen niet wachten op de overheid totdat die het voor hen oplost, maar willen zelf actie ondernemen. Er is dan sprake van betrokken burgerschap, of burgerparticipatie.
Niet alleen burgers maar ook ondernemers zetten zich tegenwoordig in bij het onderhouden van de groenvoorziening en het straatmeubilair.
Om de overeenkomst tussen gemeente en particulier te bekrachtigen wordt er door beide partijen een afsprakenformulier getekend.
De gemeente zal daar waar mogelijk, nodig en gewenst ondersteuning leveren.
De participant kan voor vragen gebruik maken van het servicemeldpunt van de gemeente Wijdemeren bereikbaar op 035 Ė 6559555. (maandag t/m donderdag van 8.30 Ė 16.00 uur en vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur)
Heeft u ook interesse of ideeŽn dan kunt u zich altijd richten tot Dhr. Eibert van Diermen, Senior Medewerker Serviceverlening van de gemeente Wijdemeren, telefoonnummer 035-6565904.