De klopgeest

Vanwege het prachtige weer de laatste tijd, zitten we van ís-morgens vroeg tot ís-avonds laat in de tuin en genieten mateloos.
Het was alleen jammer dat onze rust verstoord werd door een klopgeest.
De hele dag een monotoon getik, dat ons op een gegeven moment vreselijk begon te irriteren. Samen met vrienden hebben we de hele tuin overhoop gehaald.Het was gewoon niet te achterhalen waar het vandaan kwam.
Tot op een gegeven moment ís-ochtends vroeg ik de dader heb betrapt.

               groene specht

Het bleek een groene specht te zijn. Dit was wel het laatste waar ik aan gedacht had. Normaal gesproken maken spechten een roffelend geluid, maar deze groene specht heeft zín snavel in de laagste versnelling staan. Door zijn groene schutkleur valt hij beslist niet op.
Nu we eenmaal weten waar het geluid vandaan kwam, is de irritatie weg en voelen we ons vereerd dat hij onze tuin heeft uitverkozen.

De groene specht heeft een groene rug en vleugels en op zijn kop een rode pet (zowel mannetje als vrouwtje). Het mannetje heeft bovendien rode wangstrepen en een helder gele stuit, grijze wangen, keel en borst. Hij roffelt niet vaak en niet hard, maar monotoon en zijn luide, lachende roep laat hij dikwijls horen. Hij heeft zoals de meeste spechten een golvende vlucht.

Deze specht zoekt zijn voedsel - voornamelijk mieren - doorgaans op de grond. Bij gevaar vlucht hij wel een boom in, waarin hij ook zijn nesthol maakt. Ook voor een specht heeft deze soort een erg lange tong met een kleverig uiteinde.
Deze gebruikt hij net als een miereneter om mieren en hun larven uit hun nest op te likken.

Het roffelen van de specht heeft verschillende functies, ten eerste om insecten uit hun schuilplaats te lokken, een woning uit te hakken, maar ook het liefdesleven en het onderlinge contact worden ermee onderhouden.