Vervolg dode vis

Vele reacties kreeg ik op het stukje over dode vis.
Verschillende vissers lieten mij weten dat ook op hun stek slachtoffers waren gevallen, vooral de grote exemplaren.

In tegenstelling tot wat ik had vermeld in het vorige stukje, zijn het niet alleen roofvogels, reigers, ooievaars, roofvis, vossen of kraaien die de dode vis eten, maar ook waterhoentjes, meerkoeten, meeuwen, ganzen en allerlei zangvogels doen zich hieraan tegoed.

Een visser had waargenomen dat een karper, die door zuurstofgebrek aan de oppervlakte zwom, herhaaldelijk werd aangevallen door meeuwen.

Zelf had ik het geluk een foto te kunnen maken van een meerkoet die zich tegoed deed aan een dode karper.

Sommige karper kadavers zijn totaal schoongevreten en nog helemaal intact, zodat men de opbouw van het skelet, met name de kauwplaten in de bek, waarmee de karper zijn voedsel vermaalt, goed kan zien zitten.