Dode vis

Wanneer de temperatuur van het water te laag of te hoog is en tijdens de paaitijd, vallen er slachtoffers. Een enkele keer is de kwaliteit van het water de oorzaak. Deze winter was er weer veel dode vis te betreuren nadat de dooi was ingetreden.

Dit is een natuurlijk proces waar we niets aan kunnen veranderen. Vooral de grote exemplaren hebben dit keer het loodje gelegd. De dode vis wordt vaak door de stroming en de wind in een bepaalde richting gedreven, met als gevolg een concentratie op één plek.

Veel mensen schrikken dan ook wanneer ze zo’n plek ontdekken en maken er meteen melding van. Dit wordt zeer gewaardeerd door de verschillende instanties en deze zullen altijd op locatie beoordelen wat de oorzaak is. Doch vaak is de oorzaak van de sterfte natuurlijk (bijvoorbeeld zuurstofgebrek).

Wanneer men de natuur zijn gang laat gaan, wordt de dode vis weer keurig opgeruimd door roofvogels, reigers, ooievaars, roofvis, vossen of kraaien. Het is soms verbazingwekkend om te zien hoe snel de kadavers weer verdwenen zijn.

De problemen beginnen wanneer de mens in gaat grijpen, door de vis uit het water te halen en op de kant te gooien. Men denkt dan een goede zaak te dienen, wat beslist niet het geval is. Deze mensen veroorzaken ondanks hun goede bedoelingen veel problemen voor honden en kattenbezitters. Ook dit jaar zijn er weer veel honden en katten erg ziek geworden van het eten van deze rottende vis.

Meldpunt : 06-36101275