Gestolen en nooit meer teruggevonden

Steeds meer boten en buitenboordmotoren verdwijnen in het niets. Diefstal van boten en buitenboordmotoren komt steeds vaker voor. In 2011 zijn er 1.225 vaartuigen en 1924 buitenboordmotoren ontvreemd.

    

Dit is eigenlijk niet zo verwonderlijk, omdat de politie niet de capaciteit heeft om veel aandacht te schenken aan deze vorm van diefstal. Temeer omdat veel boten en motoren naar het buitenland verdwijnen of gedemonteerd en als onderdelen verkocht worden. Omdat een diefstal vaak uitmondt in een verzekeringskwestie geeft de sterke arm er ook maar weinig prioriteit aan. Blijf daarom waakzaam. Vooral de lichtere buitenboordmotoren tot en met 15 pk zijn erg in trek.

Wat kunt u ondernemen om het de dief zo moeilijk mogelijk te maken :

  1. Er zijn speciale gecertificeerde sloten verkrijgbaar voor een buitenboordmotor. Dit wordt door de verzekering verplicht gesteld.
  2. Goed hang- en sluitwerk voor de boot (stevige ketting met een goede verankering aan de boot)
  3. Leg de gegevens van uw boot en/of motor goed vast. Maak foto’s of laat hem onzichtbaar merken.
  4. Registreer uw vaartuig bij het kadaster. Ook het afdekken van de motor heeft een preventieve werking. Wanneer u een verzekering afsluit voor uw boot of motor, lees dan wel even de kleine lettertjes. Veel verzekeringen hebben allerlei voorwaarden en/of uitsluitsels en het zou vervelend zijn wanneer u net buiten de boot valt.
    Hier even een voorbeeld : is de jachthaven waar uw boot ligt niet afgesloten of bewaakt, dan kan de verzekeringsmaatschappij uw claim afwijzen.