Handhaving visserij en milieu

Om te kunnen vissen is goed viswater met een aantrekkelijke visstand belangrijk. Daarvoor is het nodig dat er melding wordt gemaakt van :
  • vissterfte
  • visstroperij
  • illegale visserij
  • milieuvervuiling
Voor Eemland, Gooi- en Vechtstreek kan dit via : www.viswachter.nl

Of op tel.: 06-13973185

Op de website van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (www.nvwa.nl) kan ook melding worden gedaan van (vermoedelijke) visstroperij of verdachte activiteiten op of bij het water.

Het meldpunt visstroperij van de NVWA is 24 uur per dag, 7 dagen per week te bereiken op telefoonnummer tel.: 0800 0488.

Dit is voornamelijk gericht op het melden van stroperij met beroepsvistuigen.

Vanaf dit meldpunt wordt direct actie ondernomen.

Wel is het daarbij zaak dat u uw melding zo concreet mogelijk maakt (naam/type en of nummer van boot, locatie, kenteken van auto, etc). Ook anonieme meldingen worden in behandeling genomen.