Internet niet voor iedereen


Nog steeds zijn er ouderen die moeite hebben met internet of totaal niet geļnteresseerd zijn zich hierin te verdiepen. Wanneer je niet met de computer overweg kan, ben je overgeleverd aan familie of vrienden, want door vele bedrijven wordt er totaal geen rekening mee gehouden dat er nog mensen zijn die deze vaardigheid niet beheersen.
Aan deze categorie wordt wel steeds meer aandacht geschonken, zoals cursussen in buurthuizen, bejaardentehuizen en andere instellingen.
Maar ondanks al deze aandacht zijn er nog veel ouderen die buitengesloten worden van informatie. Zo hoorde ik laatst van iemand die lid was van de Vereniging Eigen Huis, dat verschillende artikelen slechts voor een deel in het blad staan. Voor meer informatie wordt dan verwezen naar een pagina op een website. Leden die geen toegang hebben tot internet wordt dus de helft van de informatie onthouden en dit gebeurt met regelmaat in diverse tijdschriften.
ziekenhuisbed
Men draaft soms helemaal door met internet. Wanneer men door een ongeval in het buitenland op intensive care terecht gekomen is en de reisverzekering daarvan in kennis is gesteld, vragen deze of u de juiste toedracht maar even wil doormailen. Alsof je daartoe in staat bent. Er staat nog steeds geen computer aan het voeteinde van een ziekenhuisbed.