Het jachtinstinct van lieve Minou


Het jachtinstinct van lieve Minou krijgt soms de overhand en het blijft dan niet bij het vangen van een vogel of muis, maar gaat zij het veld in en jaagt op jonge hazen, konijnen, kikkers en eenden.
De kat speelt eerst nog een tijd met haar prooi, waarna zij het doodt met een nek beet. Katten zijn redelijk succesvolle jagers. Uit onderzoek blijkt dat 40 tot 65 procent van de huiskatten die buiten komen, identificeerbare prooien in de maag hebben.
Een groot probleem zijn momenteel verwilderde katten of katten die overdag buitengesloten worden. Zij kunnen veel schade aanrichten. Niet alles wat zij doden wordt gegeten. Veelal spelen zij een tijdje met hun prooi en laten deze voor dood liggen. De neiging om te doden is groter als de kat honger heeft.
Ook hebben katten de gewoonte hun prooi mee naar huis te nemen om deze later op te eten, wat niet iedereen ze in dank afneemt.

kat met prooi
Bij de meeste katten die niet buitenkomen neemt het jachtgedrag af.
Jagers en landeigenaren zijn dan ook niet blij met katten in het veld, omdat deze vreselijke schade aan kunnen richten onder het wild.