Jagers verstoren nachtrust van buurtbewoners

Om kwart over vijf ’s-morgens breekt de hel al los. Menigeen zit rechtop in z’n bed, wakker geschrokken door het geknal dat plaatsvindt op de voetbalvelden van Sportpark Berestein en dat weergalmt tegen de huizen. Vroege wandelaars krijgen de schrik van hun leven en zoeken een veilig heenkomen. En ook ’s-avonds tegen schemering wordt er op los geknald.
Bij navraag bleek dat een jager uit Hilversum van de provincie Noord-Holland vergunning had gekregen voor het afschieten van schadelijk wild welke vernielingen zouden aanbrengen op de sportvelden. Bij controle door het Regionaal Milieu Team van de politie bleek dat de papieren in orde waren. De jagers hadden hazen en konijnen bij zich. Konijnen graven inderdaad holen, maar hazen niet.
In het “Besluit beheer en schadebestrijding dieren” van de Wet – en regelgeving op overheid.nl staat het volgende :

§ 3. Aanwijzing andere belangen voor het verlenen van ontheffingen en vrijstellingen
- Artikel 4 d: de voorkoming en bestrijding van schade veroorzaakt door konijnen of vossen op sportvelden of industrieterreinen;

§ 4. Middelen voor beheer en bestrijding van schade
- Artikel 7 Lid 9 b: Geweren worden niet gebruikt in de bebouwde kommen der gemeenten en in de onmiddellijk aan die kommen grenzende terreinen;

Omwonenden ervaren het tijdstip waarop dit alles plaatsvindt als niet normaal en vragen zich af of zij zich kunnen beroepen op de Wet Geluidshinder.

Het kostte zeer veel moeite om te achterhalen waar men een klacht kan indienen. Zowel de gemeente Wijdemeren als de gemeente Hilversum konden niets met de geluidshinder omdat de provincie de vergunning heeft verstrekt en daarom volgens hen ook verantwoordelijk is voor de uitvoering.
Bij het servicepunt van de provincie Noord-Holland kan men terecht voor informatie en klachten op het gratis telefoonnummer 0800-9986734. Ik werd doorverwezen naar de afdeling Communicatie. Deze lieten weten dat de gemeente Hilversum als uitvoerende verantwoordelijk is voor handhaving en een correcte uitvoering, dus ook geluidshinder.