Van Schie B.V. 50 jaar

Wat ooit begon met een ‘trekker op een praam’ is in 50 jaar uitgegroeid tot een internationaal opererende onderneming in de grond-, weg- en waterbouw. Wat Jan van Schie met hard werken en kennis van zaken heeft opgebouwd is echter niet beperkt gebleven tot het grondbedrijf alleen. Inmiddels bestaat de Van Schie Groep uit een vijftal kernbedrijven.

Momenteel is men in opdracht van Waternet, bezig met de voorbereidingen van een nieuw gemaal tussen het Hilversums Kanaal en de Vecht bij Overmeer onder Nederhorst den Berg.

          voorbereidingen van een nieuw gemaal tussen het Hilversums Kanaal en de Vecht

Het oude gemaal verdwijnt en er komt een nieuw gemaal voor in de plaats, die een dubbele capaciteit op zal leveren.
De gemalen die momenteel worden gebouwd zijn nodig om de nieuwe polderpijlen te garanderen. Zij worden praktisch allemaal visvriendelijk uitgevoerd, voor een betere vismigratie en de ecologische hoofdstruktuur. Aangezien de stroomsnelheid in het toestroomkanaal straks een stuk groter wordt, bestaat het gevaar van uitspoeling van de bodem.
Omdat nu te voorkomen is Van Schie ingeschakeld om bodembescherming aan te brengen in de vorm van beton elementen op geo-textiel. I n de bocht van de maaltrog zijn daarvoor eerst damwanden geslagen, waarna dit gedeelte kon worden drooggepompt en uitgediept.
Vervolgens kon de bodembescherming worden aangebracht en de damwanden weer worden verwijderd. Daarnaast werden op beide oevers nieuwe hardhouten beschoeingen geplaatst en gezekerd met zogenaamde klapankers.