Kleinwild vroeg in de problemen


Helaas vallen er al vroeg slachtoffers onder de hazen en konijnen. Er is melding gemaakt van myxomatose bij konijnen in Laren, Blaricum en de Flevopolder.
Vanwege het zachte en vochtige weer verspreid deze nare ziekte zich snel.

myxomatose

Konijnen met myxomatose zijn duidelijk herkenbaar, ze hebben ontstoken ogen en geslachtsdelen. Zij kunnen zich niet meer oriŽnteren en lijden.
De ziekte is zeer besmettelijk voor andere konijnen, het is daarom aan te bevelen een dood konijn diep te begraven, zodat een vos hem niet meer kan opgraven.
Myxomatose wordt in AustraliŽ overgebracht door de mug, waardoor het zich snel en wijdverbreid kan verspreiden. In Europa daarentegen is de konijnenvlo de boosdoener en omdat deze binnen een konijnenpopulatie blijft, is het verspreidingsgebied beperkt. Toch breken er zo nu en dan ware epidemieŽn uit, deze zijn dan niet meer te stuiten en kunnen hele populaties uitroeien.
Het is echter niet besmettelijk voor mensen of andere dieren.
Veelal worden konijnen met myxomatose ontdekt door wandelaars met honden. De hond ziet een makkelijke prooi, gaat ermee aan de haal en verspreid daardoor de ziekte verder.

Sinds een paar jaar komt er een relatief nieuwe virusinfectie voor onder konijnen genaamd VHD (Viral Haemorrhagic Disease). Het verspreid zich niet alleen via besmette dieren, maar ook via besmet voer. Eťn ŗ twee dagen na besmetting stopt het konijn met eten en krijgt diarree, soms vloeibaar stinkend, soms bloederig, en het bloedt op het laatst soms uit de neus. Men vindt de dode konijnen soms nog met het gras in hun bek, zo snel kan de ziekte toeslaan. Het is gelukkig niet besmettelijk voor andere dieren of de mens.
Konijnen kunnen van jongs af aan worden ingeŽnt tegen deze beide ziektes.

Ook de hazen komen er niet zonder kleerscheuren van af. Al vroeg in het jaar werd er melding gemaakt van dode hazen in Friesland. Na onderzoek bleek dat ze allemaal aan de hazenpest (tularemie) waren gestorven.
Tevens is er de laatste tijd melding gemaakt door wandelaars dat er dode hazen lagen in de Flevopolder. Het is niet bekend of deze door dezelfde ziekte zijn bezweken.
Tularemie is een infectieziekte die wordt veroorzaakt door een bacterie. Er zijn verschillende types van deze bacterie.
Hazen met deze ziekte zijn opvallend zwak en apathisch. Ze lopen waggelend en hebben hun natuurlijke schuwheid en snelheid verloren. De ziekte is overdraagbaar naar heel veel andere dieren en de mens. Vooral hazen, konijnen, knaagdieren en insecten kunnen een bron van besmetting zijn.
Zieke en dood gevonden dieren mogen niet ontweidt en geconsumeerd worden. Deze kunnen voor onderzoek worden aangeboden aan het DWHC: dwhc@uu.nl. (Instructies voor het inzenden van dode dieren vindt u op de website van DWHC: www.dwhc.nl).
Honden hebben een relatief hoge, maar geen absolute resistentie tegen Tularemie.
Mensen die veel in contact komen met in het wild levende dieren zoals jagers, slagers, poeliers, boeren, bonthandelaren en laboratoriummedewerkers lopen een groter risico om deze ziekte op te lopen. Mensen van wie het immuunsysteem niet goed werkt lopen het risico om ernstiger ziek te worden van deze bacterie.
Tularemie wordt behandeld met antibiotica. Bij verdenking op tularemie is het belangrijk om via de huisarts goed (laboratorium) onderzoek te laten verrichten.

Er is duidelijk iets mis in de natuur. Niet alleen het kleinwild heeft het zwaar te verduren, maar ook het roodwild en het zwart wild krijgen flinke klappen.
Zo kreeg ik de laatste tijd van vogelaars te horen dat zij in de Flevopolder reeŽn hadden waargenomen waarbij de flanken vol hingen met teken en onder de zwijnen heerst brucellose.

Is het wel verstandig om nog een stukje wild te eten. Van een jager en een poelier wordt verwacht dat ze deskundig zijn en het wild goed kunnen beoordelen.