Kort nieuws

De walkant van de Zuidersluis is ingestort.
Firma van Oostrum uit Westbroek is druk bezig de schade te herstellen.