De vervuiler betaalt niet

De grootste ergernis van velen is het zwerfvuil. Zelfs op de mooiste plekjes in de natuur zit men in het vuil van een ander.

Want er zijn nog steeds mensen die denken dat ze hun vuil zo maar van zich af kunnen gooien en vinden het heel gewoon dat een ander hun rommel opruimt.

Maar we kunnen niet alleen de mens overal de schuld van geven, want de dieren kunnen er ook wat van, met name de kraaiachtigen zoals zwarte kraai, kauw, ekster en de gaai.

Dit zijn echte plaaggeesten.  Wanneer ze doorkrijgen dat er wat lekkers te halen valt, blijven zij prullenbakken en vuilniszakken belagen.

Het zijn alleseters die zich aangepast hebben aan de cultuur van de mens en zijn zeer intelligent en inventief.

Vaak ziet men ze ook langs de kant van de weg, waar zij hun kans afwachten om net platgereden dier te verorberen.

Ze legen een prullenbak in een mum van tijd in de hoop daar wat lekkernijen te vinden en na afloop wordt er niets opgeruimd.

kraai

Het zou dan ook geen verkeerde zaak zijn als prullenbakken werden aangepast, zodat ze niet leeggehaald kunnen worden.

De gemeente Hilversum reageerde positief en men zal kijken wat voor maatregelen er genomen kunnen worden.

Dhr. De Gooijer van de gemeente Wijdemeren is het aanspreekpunt op dit gebied, hij reageerde als volgt : wij zijn ons bewust van het probleem, maar komen pas in actie wanneer er meerdere klachten binnenkomen.