Leven met een beperking

Wist u dat één op de zes mensen ziek is of een handicap heeft. Dit is 15% van alle Nederlanders.
Deze groep mensen blijft vaak teveel op de achtergrond en wordt weinig gehoord. Er wordt veel te weinig aandacht aan besteed, gemeentes zijn genoodzaakt op alles te bezuinigen, dus dit ook voor mensen met een beperking. Nu was dit voorheen ook al niet optimaal geregeld, maar zo langzamerhand begint het wel genant te worden. Als je ziet en hoort wat er in het buitenland gebeurt en wat voor voorzieningen men daar allemaal treft, dan is het hier slecht gesteld en moet de politiek zich maar eens achter de oren krabbelen en daar verandering in brengen. Toegankelijkheid en goede voorzieningen moeten wij als samenleving waar maken.

Het valt bijvoorbeeld niet mee als je in een rolstoel zit om behoorlijk over het voetpad te kunnen rijden, vanwege het slechte onderhoud van stoepen en straten, de te hoge trottoirbanden en de verschillende obstakels, zoals vuilnisbakken, fietsen etc. De bereikbaarheid en toegankelijkheid van horeca, winkels en winkelcentra laat te wensen over, men is genoodzaakt deze maar over te slaan. Geen invalidentoiletten in winkelcentra. Slecht toegankelijke vissteigers omdat verschillende instellingen het er niet over eens kunnen worden hoe je zes tegeltjes in een berm moet leggen, om de bereikbaarheid te vergemakkelijken of zelfs maar mogelijk te maken. Of men is bang dat een natuurgebied aangetast wordt, als de bereikbaarheid wordt aangepast.

Het is natuurlijk niet allemaal kommer en kwel, verschillende winkeliers en horecabedrijven in de gemeente Wijdemeren en Hilversum hebben de moeite genomen om hier verandering in te brengen en hebben hun bedrijf aangepast. Ook de gemeentes staan niet onwelwillend hier tegenover, maar er kan meer, er kan altijd meer. En dat is het streven.