Aanleg natuurverbinding tussen het Naardermeer en de Ankeveense Plassen

Er was veel belangstelling voor de inloopbijeenkomst die op 15 februari heeft plaatsgevonden, maar ondanks dat zijn er nog veel mensen niet op de hoogte van de grote veranderingen die op stapel staan. Zij zijn geschrokken van de voorbereidende werkzaamheden.
De mooie visplek tegenover het benzinestation aan de Loodijk, waar de meeste hengelsporters, beschut door de kleine bossage, wel eens een dagje doorgebracht hebben, is met de grond gelijk gemaakt. Vooral voor mensen met een handicap was dit een heerlijk stekje. Zij konden de auto dicht aan de waterkant parkeren. Rustig vissen aan de Loodijk is er dus niet meer bij.
Men heeft mij te verstaan gegeven dat er geen vervangende visplek komt als de werkzaamheden klaar zijn, maar hier is het laatste woord nog niet over gesproken. Het hele project, of het nu negatief of positief is, heeft veel te weinig aandacht gekregen, wat goed te merken is aan de reacties.

Wat gaat er gebeuren:
De provincie Noord-Holland gaat de natuur van het Naardermeer en de Ankeveense Plassen verbinden en tegelijkertijd de provinciale weg N236 aanpassen . Met de natuurverbinding N236 wordt het leefgebied van veel diersoorten die in dit gebied leven, groter. Dit verhoogt hun overlevingskans. Met de verbinding kunnen dieren, zoals de ringslang, de rugstreeppad en de waterspitsmuis, ongehinderd van het Naardermeer naar de Ankeveense Plassen trekken.

n236 overzicht

Wat gaat er allemaal veranderen:

  • Er komen 2 faunapassages onder de N236, n ter hoogte van de weg naar Ankeveen en n bij de molen.
  • De rijbanen van de N236 worden, gescheiden van elkaar, over een eigen viaduct gelegd, zodat er voldoende ruimte en licht onder de faunapassages valt.
  • De s-Gravelandse Vaart wordt ter hoogte van de molen minimaal 100 meter naar het noorden omgelegd. De verlegging loopt door tot nabij de kruising van het Hollands End.
  • De s-Gravelandse Vaart krijgt natuurvriendelijke oevers.
  • Er komt een houten fietsbrug over de s-Gravelandse Vaart, die ook door wandelaars gebruikt kan worden. Vanaf de brug is aan de noordzijde van de vaart een aansluiting gemaakt op het fietspad van de Hilversumse Bovenmeent en de fietsroute langs de Kreugerlaan.
  • De rijbaan wordt verbreedt.
  • Het fietspad wordt tot op een veiliger afstand van de weg verlegd en waar mogelijk verbreedt.
  • De T-splitsing met het Hollands End wordt een rotonde.
  • Er wordt een parallelweg aangelegd naar het benzinestation en de molen.
  • Er komt LED-verlichting in de weg ter plaatse van de viaducten.
Wanneer gaat het gebeuren :
Februari t/m maart 2012 Voorbereidende werkzaamheden (bomen kappen, terrein vrijmaken, etc)
Half maart t/m september 2012 Verleggen 's Gravelandsevaart (aanbrengen dijklichamen, ontgraving)
Maart t/m mei 2012 Aanbrengen zandlichaam faunapassage oost incl. voorbereiding
April t/m oktober 2012 Bouw viaduct faunapassage oost n236 faunapassage oost
Augustus t/m oktober 2012 Aanleg nieuwe provinciale weg N236 oostelijk deel
September t/m december 2012 Aanbrengen zandlichaam faunapassage west incl. voorbereiding
Januari t/m april 2013 Bouw viaduct faunapassage west n236 faunapassage west
Maart t/m april 2013 Aanleg nieuwe provinciale weg N236 + aanpassing bestaande wegdelen en aanleg rotonde n236 rotonde
Juni t/m augustus 2013 Bouw fietsbrug over 's Gravelandse Vaart
September 2013 Gereed
De aanleg van de natuurverbinding Naardermeer-Ankeveense plassen komt tot stand door samenwerking tussen provincie Noord-Holland, Natuurmonumenten, ministerie van Infrastructuur en Milieu, ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en omliggende gemeentes.

Voor meer informatie kijk op : N236-aanleg-natuurverbinding-Naardermeer-Ankeveense-plassen