Ooievaars

Steeds vaker zie je deze prachtige vogel foerageren op de weilanden of staan ze op een lantaarnpaal de omgeving te bespieden. Echte rovers zijn het.
Ze eten niet alleen vis, maar ook muizen, ratten, jonge konijntjes, kleine vogeltjes, amfibien en reptielen. Het loont de moeite om ze eens wat langer gade te slaan. Laatst zag ik er n rennen door het weiland, links en rechts pikkend, waarschijnlijk achter een muisje aan, een grappig gezicht.
Ook het verorberen van een paling werkt op de lachspieren.

ooievaars

Vijfenzestig procent van de broedparen trekt in de winter weg, de rest overwintert hier.
Er zijn slechte tijden geweest voor de ooievaar, maar nu is hij weer helemaal terug en siert het Hollandse landschap.

ooievaar in het wapen van 's-graveland

In de voormalige gemeente s-Graveland stond in het wapen een ooievaar afgebeeld als symbool voor Ankeveen. Jammer dat dit in het nieuwe wapen van de gemeente Wijdemeren niet meer voorkomt, net zoals de snoek van Kortenhoef en de trapgans van s-Graveland.