Opgelicht


Steeds vaker wordt men geconfronteerd met oplichters praktijken. Velen trappen er met open ogen in. Het oplichters gilde is tegenwoordig zo geraffineerd dat men aan zichzelf gaat twijfelen. Via de telefoon en via de email probeert men u op allerlei manieren geld afhandig te maken.
Zoals bijvoorbeeld een openstaande boete die er als volgt uitziet.
Van : cjib.nl@klanteservice.com
Datum : 10/03/2016 06:01
Aan : xx@xx.nl
Onderwerp : Openstaande aanmaning voorkom een verhoging
Betreft: Laatste aanmaning inzake Referentie: 45S2XSPL1
Geachte bestuurder, Bij deze willen wij u mededelen dat u nog een bedrag bij ons heeft openstaan wegens het overtreden van een verkeersvoorschrift, hoewel de betalingstermijn reeds is overschreden.
Hiervoor heeft u al twee aanmaningen ontvangen.
Het openstaande bedrag van € 103,50-, (incl. kosten) is tot op heden niet volledig op de rekening van het CJIB bijgeschreven.

Informatie over de overtreding en de opgelegde administratieve sanctie:

Omschrijving overtreding: Overschrijding maximum snelheid op autosnelwegen, met 14 km/h
Datum: 9 Januari 2016
Toegestaande snelheid: 100 km/h
Gemeten snelheid: 114 km/h
Gecorrigeerde snelheid: 110 km/h
Zaaknummer: B118126
Openstaande bedrag: € 86,00-,
Administratiekosten: € 4,00-,
Incassokosten: € 10,00-,
Te betalen: € 100,00-.
3v Aankooptoeslag: € 3,50-,
Totaal: € 103,50
Bedrag en specificaties:
Het gaat hierbij om dat u bent geflits met een snelheid van 14 km/h te hard op de snelweg.
Het verschuldig bedrag kunt u uitsluitend alleen nog betalen via de betaaloptie 3v payment u kunt de betaling via ideal direct uitvoeren via de onderstaande betaal link.

Klik hier om het verschuldigt bedrag direct via ideal te betalen.

Wij hopen echter dat u voor een tijdige betaling zorgt en dat we hiermee de incasso maatregel achterwegen kunnen laten.

Mochten wij uw betaling niet op tijd ontvangen zijn wij genoodzaakt het verschuldigde bedrag te verhogen.

Hoogachtend Centraal Justitieel Incassobureau.


Nadat deze email doorgestuurd was ontvingen wij de volgende reactie:

----Origineel Bericht----
Van : donotreply@fraudehelpdesk.nl
Datum : 10/03/2016 09:11
Aan : xx@xx.nl Onderwerp :
Bedankt voor uw e-mail aan valse-email@fraudehelpdesk.nl
Geachte heer/mevrouw,
Hierbij bevestigen wij de ontvangst van de door u doorgezonden verdachte e-mail. Hartelijk dank voor het toesturen.

E-mails aan valse-email@fraudehelpdesk.nl worden geautomatiseerd verwerkt en geanalyseerd. Als het nodig is lichten wij betrokken instanties in. De meest voorkomende dreigingen zijn phishing en malware. Ook ontvangen wij veel ongewenste reclameboodschappen of andere ongevraagde mails.

Het algemene advies van de Fraudehelpdesk is om niet op links te klikken of bijlagen te openen van e-mails die u niet vertrouwt. Ook raden wij aan nooit persoonsgegevens te versturen. Heeft u een specifieke vraag over deze mail? Gebruik dan ons meldformulier.

Met vriendelijke groet,
de Fraudehelpdesk
Postadres: Postbus 963
7301 BE Apeldoorn
www.fraudehelpdesk.nl

De echte aanmaningen krijgt u nooit via de email, maar via de post.
Mocht u dus aanmaningen krijgen via de email ga daar dan nooit op in, in welke vorm dan ook.

Ook de telefoon is niet meer veilig. Na contact te hebben opgenomen met de KPN hebben deze laten weten veel klachten te ontvangen, maar kunnen er niets tegen doen.
Kijk eerst door welk nummer u gebeld wordt, is het bijvoorbeeld een nummer dat begint met +38 of +21 neem hem niet op en druk het weg, anders kan dit u een boel geld gaan kosten.
Zij bellen niet alleen overdag maar ook 's nachts.

Tevens zijn er mensen die bellen, zogenaamd uit naam van Microsoft, meestal Engels talig, die u vragen om op een icoontje te klikken.
Wanneer u hier op ingaat nemen zij uw computer over en hebben daarmee toegang tot al uw bankgegevens etc.
Dit soort praktijken neemt hand over hand toe. Veel ouderen zijn dan ook het slachtoffer van deze praktijken, omdat zij te goed van vertrouwen zijn.