De otter (Lutra lutra)

De otter behoort tot een onderfamilie van de familie van marterachtigen.
In juni dit jaar is bekend gemaakt dat de otter, na jarenlange afwezigheid weer in de Gooi- en Vechtplassen was teruggekeerd.

Toch wil ik even vermelden dat ik 10 jaar geleden in het bezit van een kajak, regelmatig met mn hengel het plassengebied doortrok en daar soms dagenlang verbleef. Op n van deze tochten heb ik een otter waargenomen, duidelijk en van vrij dichtbij. Dit is uniek want de otter is zeer schuw. Ik heb me dan ook doodstil gehouden gedurende de 30 seconden dat hij in zicht was.

Twee weken later ben ik teruggeweest en heb op dezelfde plek een hele dag zitten vissen, in de hoop dat ik hem nog een keer zou tegenkomen, maar helaas. Een deel van de gevangen vis van die dag heb ik op de plek achtergelaten waar ik hem had gezien. De volgende dag was alles weg, maar geen otter. Ben nog verschillende keren teruggeweest en heb toen wel prenten (pootafdrukken) gevonden. otterprenten

Heb daarna contact opgenomen met Natuurmonumenten en hun verteld van mijn bevindingen. Dit werd destijds waarschijnlijk niet serieus genomen, want ik heb er daarna nooit meer wat over gehoord, of men wilde hier geen ruchtbaarheid aan geven.

Vijf jaar terug was mijn tweede ontmoeting met een otter. Ik was op zoek naar ringslangen om te fotograferen en naar leuke nieuwe plekjes om te vissen, toen ik hem zag. Op nog geen 25 meter zat hij langs de waterkant op iets te knabbelen. Voordat het tot mij doordrong was hij al weer weg. Op de plek waar ik hem had waargenomen lagen allemaal stukgebeten zoetwatermosselen en grote visgraten. Of hij daaraan zat te knabbelen weet ik niet zeker.

Afgelopen zomer heb ik op dezelfde plek weer een otter gezien en natuurlijk weer van zeer korte duur. Of het om hetzelfde dier ging is niet waarschijnlijk, want in gevangenschap kunnen ze wel 10 tot 15 jaar worden, maar in de vrije natuur is 4 jaar al een hele leeftijd. Ook dit heb ik weer gemeld aan Natuurmonumenten, we waren het erover eens dat het beter was er geen ruchtbaarheid aan te geven. Tot mijn verbazing hebben zij niet lang daarna een bulletin uitgegeven. Heb ze daar op aangesproken en de reactie zullen we maar in het midden laten.

de otter

Ook veel vissers maken zo nu en dan melding van waarnemingen, of het hier dan echt gaat om een otter is natuurlijk niet vast te stellen, maar het geeft wel te denken.

Hoe dan ook, ik vond het een hele belevenis dit dier een paar keer tegen te komen, ook al was het dan maar heel kort.