Paardenspul - Ruiterbewijs

Voor veilig en verantwoord buitenrijden.
Met het behalen van het Ruiterbewijs draagt u bij aan de veiligheid van uzelf en uw omgeving.
Het is nog niet overal verplicht, maar steeds meer landeigenaren verplichten ruiters in het bezit te zijn van een ruiterbewijs, als ze op hun landgoed willen rijden.
Het geeft hun enige zekerheid dat er verantwoord wordt omgegaan met de natuur, dat er rekening wordt gehouden met wandelaars, jonge aanplant etc. en dat in geval van schade, de landeigenaar terug kan vallen op de verzekering van de ruiter.
Want een ieder die in het bezit is van een Ruiterbewijs is automatisch verzekerd.

Het Ruiterbewijs is erkend door het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit. De vaardigheid wordt getoetst met een theoretisch en een praktisch examen.
Het theorie examen bestaat uit 35 meerkeuzevragen waarvan de kandidaat er tenminste 28 goed moet beantwoorden om te kunnen slagen.
Het praktijk examen bestaat uit 2 delen : eerst wordt er een rijproef afgelegd op een buitenterrein van tenminste 3000 m².
De kandidaten moeten de voorgeschreven verrichtingen laten zien, zoals het correct op- en afstijgen, been van het paard optillen, stap, draf (lichtrijden en doorzitten), galop (individueel en in de groep), draven zonder beugels, rijden met één hand, verlichte zit, enkele sprongen vanuit galop over een oxer van ca. 50 cm breed en 60 cm hoog en door een smalle doorgang rijden.
Wanneer de kandidaat dit met goed gevolg heeft afgelegd, volgt de rit over de openbare weg, waarbij het gedrag van de kandidaat in verkeerssituaties wordt getest. In de route moeten diverse verkeerssituaties voorkomen, zoals weg en kruispunt oversteken, stilstaan, afslaan, toepassen van verkeersregels, inschatten van situaties etc.

Voor de meesten niet echt eenvoudig, maar laat u niet ontmoedigen. Ook al mocht u niet meteen slagen, u leert er wel veel van : kennis van het paard, het harranchement, voeding, ziektes, verkeersregels, eigenlijk alles wat een verantwoord ruiter dient te weten.
Door gebrek aan kennis kunnen ongelukken ontstaan en bekeuringen worden opgelopen.
De laatste tijd wordt er dan ook veel bekeurd, omdat men ten onrechte gebruik maakt van fiets of wandelpaden. Een paard hoort op de rijbaan en niet op het rijwielpad.