Paardenspul – Naar de hoefsmid

Nu spreekt men over de hoefsmid, vroeger was het de smid, een allround vakman die landbouwwerktuigen, karren en koetsen repareerde, hang, sluit en hekwerken maakte, maar ook paarden besloeg en zeer gerespecteerd werd in zijn omgeving.

De hoefsmid is een man of vrouw die de hoeven van een paard (of een ander hoefdier bijvoorbeeld een ezel) onderhoudt, om de juiste hoefstand te behouden en/of te bevorderen. Daarnaast kan het om tal van redenen zinvol zijn hoefijzers onder de hoeven te plaatsen. De hoefsmid maakt de ijzers precies op maat van de hoef en bevestigt deze. Gediplomeerde hoefsmeden hebben een grote kennis van de anatomie van het paard. Sommige hoefsmeden hebben zich gespecialiseerd, bijvoorbeeld in orthopedisch beslag. Ondanks dat het toch een zeer zwaar beroep is, komen er steeds meer vrouwelijke hoefsmeden, die beslist niet onderdoen voor hun mannelijke collega’s.

Om de zes ŕ acht weken behoort een paard bekapt te worden en in geval van beslag, de ijzers te worden verlengd of vernieuwd. Voor het bekappen wordt de hoef ontdaan van ongerechtigheden, zoals stro, mest, zand etc. Daarna wordt de teen op lengte gebracht (knippen, kappen). De teen wordt ingekort tot het punt waar de witte lijn zacht en elastisch wordt (gaat iets uitpuilen), bij paarden zonder beslag kan de teen van voren iets worden afgevijld. Daarna wordt de rest van de hoef aangepast aan de gewenste stand. Na het bekappen laat men het paard een rondje lopen om het resultaat te kunnen beoordelen. De hoef moet vlak zijn en in balans, er wordt bij het neerkomen een enkel stevig geluid gehoord, bij een hoef die niet in balans is wordt een tweeslag gehoord.

Hoefijzers voorkomen dat de hoeven worden beschadigd of aangetast. Vooral in streken met een vochtige grond, die de hoeven relatief zacht maakt, voorkomen ze beschadigingen die tot infectie zouden kunnen leiden. Paarden die veel op de weg lopen, moeten ook van hoefijzers zijn voorzien, voor een betere grip op de bodem, om overmatige slijtage te voorkomen en voor het corrigeren van stand en/of gangen.

hoefijzer

Een hoefijzer is een metalen bescherming voor de hoeven van een hoefdier. Het is een vlak stuk ijzer met gaten, waar de hoefsmid 6 tot 8 hoefnagels doorheen slaat om het ijzer onder de hoef te bevestigen. Dit heet beslaan. De vorm van een hoefijzer volgt de rand van de hoef, met aan de achterzijde de opening.

het beslaan van een paard

Er is natuurlijk nog veel meer te vertellen over de werkzaamheden van een hoefsmid, maar het gaat te ver om al deze aspecten hier en nu te behandelen.