Eikenprocessierups

Steeds vaker leest men deze tekst op bordjes langs fiets en wandelpaden.
De eikenprocessierups (Thaumetopoea processionea) is de rups van de nachtvlinder (eikenprocessierupsvlinder) die in Nederland en ook in België sinds 1990 steeds algemener voorkomt.

Deze rups bezit gevaarlijke brandharen, die bij bedreiging worden afgeschoten, de haartjes verspreiden zich in de wind en komen zo terecht bij wandelaar en fietser, dit vind plaats in de periode tussen half mei en eind juni, wat niet wil zeggen dat na deze periode het gevaar is geweken, de rups vertrekt maar de oude nesten blijven achter. Jaren later kunnen deze nesten bij aanraking nog overlast veroorzaken.


eikenprocessierups


De haren dringen dan de huid, de ogen en de luchtwegen binnen. De stoffen afkomstig van de haren veroorzaken huiduitslag, zwellingen, hevige jeuk, rode ogen en benauwdheid. Ook kan er sprake zijn van een allergische reactie. Wrijven of krabben verspreidt de haren, waardoor de klachten verder toenemen. Na enige tijd verdwijnen deze klachten weer.
Wanneer de haren echter het oog zijn binnengedrongen, kan dit blindheid veroorzaken, maar dit komt maar zelden voor. Wanneer men brandharen heeft opgelopen moet men de huid zo snel mogelijk afspoelen en wanneer men prikkeling in de ogen voelt deze ook goed uitspoelen.
De huid kan behandeld worden met mentholpoeder of crème, om de jeuk te verlichten. Wanneer de irritatie niet verdwijnt, is het verstandig om de huisarts te bezoeken.
Niet iedereen is even gevoelig voor de brandharen.

De vlinder heet eikenprocessierupsvlinder. In Nederland en België zijn de aantallen soms zo groot dat men van een plaag kan spreken. De processierups zit vooral aan de zonnige kant van de eikenstammen in eikenlanen. De nesten bestaan uit een dicht spinsel van vervellingshuidjes met (brand)haren en uitwerpselen.
De rupsen zijn ’s-nachts aktief en op zoek naar voedsel, ze eten eikenbladeren .
De kaalgevreten eikenbomen en nesten verraden hun aanwezigheid.
De oude nesten kunnen nog jarenlang bij aanraking overlast veroorzaken.
De enige manier om de rups te bestrijden is het wegzuigen of verbranden, ook de natuurlijke vijand de sluipvlieg neemt een groot deel van de bestrijding voor zijn rekening.

Wanneer de processierups wordt waargenomen is het verstandig zo snel mogelijk de gemeente ervan in kennis te stellen. Deze zullen dan professionele hulp sturen.