Keizer Rutte


Vanuit de Ridderzaal liet Rutte weten tijdens een bijeenkomst met Europarlementariërs dat hij totaal tegen referenda is, zeker als die over multinationale verdragen gaan.
“Maar dankzij onze coalitiepartner de sociaaldemocraten hebben we er wel mee te maken” zei hij. Mede dankzij de steun van de PvdA kwam de referendumwet er.
Rutte heeft de afsluiting van het Nederlandse voorzitterschap van de EU nog eens aangegrepen om zijn afkeer van volksraadplegingen naar voren te brengen. Hij noemde de uitslag van het Oekraïne referendum desastreus. Volgens Rutte slaat het nergens op, dat een land zo zijn wil oplegt aan de EU. Premier Rutte zou zich het liefst niets aantrekken van de wil van het volk en de democratie naast zich neerleggen.
Een overgrote meerderheid van het Nederlandse volk stemde op 6 april tegen een samenwerkingsovereenkomst van de EU met de Oekraïne.
Het kabinet is daarmee voor een groot probleem komen te staan, omdat met de uitvoer van het verdrag, dat door de andere EU-landen is goedgekeurd, al is begonnen.
Keer op keer probeert Rutte met alle middelen het Nederlandse volk te manipuleren en weet via een omweg vaak zijn zin door te drijven.
PVV-leider Geert Wilders twitterde: “De PVV is wel vóór de stem van het volk en dus vóór referenda, maar totaal tegen regenten zoals Rutte”.
Wordt wakker stoere Hollanders en laat je niet verder een rad voor de ogen draaien. Alles gaat de laatste tijd slechter in dit land en is er weinig vooruitgang. We gaan alleen maar achteruit. Mensen die hun leven lang hard gewerkt hebben worden afgekocht met een aalmoes. Sociale voorzieningen en werkgelegenheid hollen achteruit. Arm en rijk groeien steeds verder uit elkaar. Voedselbanken moeten ingezet worden in dit eens zo welvarende land.
Naar mijn idee ziet de burger door het bos de bomen niet meer en is de interesse in de politiek tot het nulpunt gedaald. Men springt niet zo gauw meer op de bres. Protesteren doen we niet meer, we nemen liever twee minuten stilte in acht.