Aanleg strandje Zuwe gestart

De gemeente heeft besloten het strandje aan de Zuwe op te knappen en weer aantrekkelijk te maken voor zwemliefhebbers. In goed overleg met Natuurmonumenten wordt het strandje in het natuurgebied langs de Wijde Blik iets verplaatst, zodat het beter zichtbaar en bereikbaar wordt voor het publiek. Op de oude locatie blijven zo de rietkraag en het bosje behouden voor flora en fauna.

Voorheen werd de recreatiestrook langs de Zuwe druk bezocht door surfers, dagjesmensen en hengelsporters, maar het risico op blessures was groot omdat de stenen langs de walkant spekglad zijn. Hopelijk komt daar nu verandering in en krijgen we een strandje waar we trots op kunnen zijn.

Deze week zijn de werkzaamheden voor de aanleg van het strandje De Zuwe langs de Vreelandseweg (N201) gestart.

        

Werkzaamheden
De werkzaamheden voor de aanleg van de zwemgelegenheid bestaan in hoofdzaak uit:
  • het snoeien van struiken
  • het verwijderen van de huidige oeverbescherming van stortsteen en puin
  • het aanbrengen van een kunststof damwand langs de oever
  • het ophogen van het terrein met grond en zand
  • het aanleggen van een toegangsweg vanaf het huidige einde van de bestaande weg
  • het aanleggen van parkeervakken langs de toegangsweg
  • het aanbrengen van een fietsenstalling
  • het inzaaien van het gehele terrein

       

Eind april gereed
De verwachting is dat het werk eind april gereed is. Voordat er echt gerecreŽerd kan worden, moet de grasmat eerst aangroeien. De feestelijke opening zal begin juli plaatsvinden. De gemeente wil bij het strandje een drijvende kiosk met toiletvoorziening realiseren. Hiervoor is nog een aanpassing van het bestemmingsplan noodzakelijk. Deze procedure is inmiddels in gang gezet. De bedoeling is dat de exploitant van de kiosk ook het dagelijks beheer en toezicht van de zwemgelegenheid uitvoert. Binnenkort kunnen belangstellenden hun eventuele interesse voor de exploitatie van de kiosk kenbaar maken.