Tandartsbezoek: vervolgbehandelingen worden even uitgesteld

Ook de tandarts krijgt te maken met de recessie. Het aantal bezoeken blijft nog redelijk op peil, men komt nog wel op de jaarlijkse controle, maar medisch niet direct noodzakelijke behandelingen worden uitgesteld.
Vijfenzeventig procent heeft geen tandartsverzekering, dus moet zelf zorg dragen voor de kosten. Degenen die wel een verzekering moeten toch ook nog een deel van de kosten zelf betalen.
Deze verzekeringen zijn over het algemeen niet goedkoop. Er moet dan ook goed overwogen worden of zoín aanvullende verzekering wel enigszins kostendekkend is.
Vraag van te voren wat de kosten zijn van een eventuele vervolgbehandeling en probeer een prijsafspraak te maken, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

           

De tandartstarieven voor 2014 zijn net als in 2013 vastgesteld door de overheid. Dit betekent dat de tarieven voor elke tandarts gelijk zijn. De tarieven voor 2014 zijn met 3.79% gecompenseerd ten opzichte van 2013.
Toch betekent dit niet helemaal dat u bij elke tandarts even duur uit bent. Elk onderdeel van een behandeling heeft een eigen code. En de tarieven zijn per code vastgesteld. Het kan zijn dat de ene tandarts besluit meer onderdelen in een behandeling te stoppen dan een ander. Bijvoorbeeld een extra foto of een nacontrole. Hierdoor kunnen er toch onderlinge prijsverschillen ontstaan. Weet u dat u een uitgebreide en dure behandeling moet ondergaan, vraag dan een offerte. Voor behandelingen boven de Ä250,- zijn tandartsen in ieder geval verplicht een offerte te geven. Maar ook bij lagere kosten zijn veel tandartsen bereid dit te doen. Vindt u het bedrag te hoog of denkt u dat niet alle onderdelen noodzakelijk zijn, dan kunt u altijd een offerte opvragen bij een andere tandarts en deze met elkaar vergelijken.
Wanneer u al jarenlang patiŽnt bent bij dezelfde tandarts is hij vaak ook bereid om een betalingsregeling te treffen, indien noodzakelijk.

Een nieuwe trend is de vlucht naar het buitenland om zich daar te laten behandelen wanneer het gaat om dure ingrepen. Ook hier kleven risicoís aan. Het mag dan soms wel eens de helft schelen, maar men heeft weinig of niets om op terug te vallen wanneer zich complicaties voordoen.