Verkopen van vis


Er zijn mensen die de viswateren langsgaan om van sportvissers de gevangen vis op te kopen. Dit gebeurt steeds vaker. Niet alleen bij ons in de regio, maar in het hele land. Het verhandelen van vis is een economisch delict en wordt zwaar beboet.

Visserijwet en -regels:
Het is voor sportvissers op grond van art. 3 van het "Reglement voor de binnenvisserij 1985" verboden om de door hun gevangen vis te verkopen. Dit artikel is gebaseerd op artikel 16 van de Visserijwet 1963. Het overtreden van voorschriften die zijn gebaseerd op artikel 16 van de Visserijwet 1963 is strafbaar gesteld in art. 1a van de Wet op de economische delicten (WED) onder 3.
Het verkopen van vis is ook verboden op grond van de voorwaarden die gelden voor de wateren die zijn opgenomen in de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren, behorende bij de VISpas. Wie de voorwaarden van zijn schriftelijke toestemming overtreedt, vist zonder de schriftelijke toestemming van de visrechthebbende voor die vorm van visserij. Voor de feitcodes en boetebedragen die gelden als men deze voorwaarden overtreedt, zie www.fishinginfo.eu/NL/wetten/boetes.html