Verslag schoonmaakdag Hilversums Kanaal 1 oktober 2011

Ondanks dat vele vrijwilligers zich hadden aangemeld, hadden de meesten toch maar besloten elders van het mooie weer te gaan genieten en het werk aan anderen over te laten. Men klaagt altijd steen en been over het vuil wat een ieder heeft achtergelaten, maar wanneer het er op aankomt een paar uurtjes van hun vrije tijd beschikbaar te stellen, geeft men niet thuis.

Er zijn natuurlijk ook positieve berichten te melden, veel vissers nemen niet alleen hun eigen vuil mee, maar ook dat van anderen. Als vereniging stellen wij dit zeer op prijs.

Gelukkig is net zoals in voorgaande jaren de vaste groep weer komen opdagen. Ook onze voorzitter van de hengelsportvereniging dhr. Boes was natuurlijk aanwezig.

Na de koffie met koek ging een ieder aan de slag en was de klus in tweeënhalf uur geklaard.

Schoonmaakdag Hilversums Kanaal 1 oktober 2011

Vele vuilniszakken hebben zij gevuld welke ’s-middags, tezamen met een berg oud ijzer, afgevoerd zijn door de gemeente Hilversum.

Schoonmaakdag Hilversums Kanaal 1 oktober 2011
Deze hadden ons ook voorzien van vuilniszakken, grijpers en handschoenen, waarvoor onze dank.

Na afloop was er nog een gezellige loterij met twee leuke prijzen van 50 euro welke aangeboden werden door :

  • Hilversumse Hengelsport Vereniging
  • Ottenhome
  • Dirkse Watersport
  • Goois Hengelsportcentrum
  • Fishing Info Europe
Schoonmaakdag Hilversums Kanaal 1 oktober 2011

te besteden bij het Goois Hengelsportcentrum.

De Hilversumse Roeivereniging Cornelis Tromp heeft aangeboden om volgend jaar ook mee te komen helpen. Deze geste stellen wij zeer op prijs.

De walkant is nu dus weer helemaal schoon en er zal streng op worden toegezien dat dit zo blijft. Grote vervuilers lopen de kans hun vispas kwijt te raken.

Wij vragen dan ook de medewerking van een ieder om een oogje in het zeil te houden.