Vissers in de stress

Veel klachten kwamen binnen over de parkeervakken langs de Vreelandseweg N201. In het verleden zijn er afspraken gemaakt met de politie dat er niet in de berm geparkeerd mocht worden, maar wel op de daarvoor bestemde parkeervakken.
Nu blijkt dat veel van deze parkeervakken alleen nog maar bij pech gebruikt mogen worden.
Politie moet nu handhaven, dus wanneer mensen toch op deze plekken gaan staan lopen ze een grote kans een bekeuring te krijgen.
De pechvakken staan nu ook duidelijk aangegeven d.m.v. het kleine blauwe bordje.

         
Dit zou inhouden dat er nog maar 2 vrije parkeervakken over zijn.
Heb contact gehad met de projectleider van de provincie. Deze deelde mij mede dat wat hun betreft het geen enkel bezwaar is als sportvissers op de pechvakken parkeren.
Men is van mening dat hier niet op verbaliseerd kan worden.
Dit was ook uiteindelijk niet hun bedoeling, zij voeren alleen een ontmoedigingsbeleid.
Wanneer mensen toch verbaliseerd worden wil de provincie het gesprek aangaan met de politie en zal het één en ander geregeld worden.
Naar aanleiding hiervan navraag gedaan bij de politie, deze lieten mij weten dat hier normaliter op bekeurd wordt, maar hebben er notitie van gemaakt dat de provincie het toestaat langs de N201.
Conclusie : Men kan daar gewoon parkeren, mocht men toch verbaliseerd worden, kan men in beroep gaan.
De invalidenparkeerplaats blijft wel in zijn huidige vorm bestaan, hier durft men niet aan te tornen omdat men bang is voor negatieve publiciteit.
Hier mogen alleen maar personenauto’s staan.
Het invalidentoilet zal één dezer dagen weer geplaatst worden.